Warning: A non-numeric value encountered in /home/p24334/domains/turksmuseumnederland.nl/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763

 

Toespraak Rustem Akarsu voor de OPENING

  

Waarom een museum?

Turkije en Nederland – dat zijn de twee landen waarop het nieuwe museum zijn aandacht wil vestigen. Twee landen in hun onderlinge wisselwerking. Daarbij is migratie het centrale thema. De geschiedenis van de migratie vanuit Turkije naar Nederland. De geschiedenis van de eerste generatie, de toekomst van de volgende generaties.

Een plek voor ontmoeting, verdieping en ontspanning

 

Binnen de Turkse gemeenschap in Nederland groeit de behoefte aan meer kennis over en inzicht in de eigen geschiedenis. Niet alleen over de geschiedenis van het moederland, maar ook over de geschiedenis van de Turkse gemeenschap in Nederland. Over het lot van de eerste generatie migranten, over de toekomst van de jonge generatie en de generaties die daarop volgen. Wat is hun rol in de Nederlandse samenleving, hoe ontwikkelt zich de verhouding met Turkije?

 

Zoiets vraagt allereerst om een doelgericht museum annex documentatie- en onderzoekscentrum. Een centrum van waaruit initiatieven genomen worden om bijvoorbeeld onderzoek te doen onder de pioniers van de Turkse migranten in Nederland nu dat nog kan. Om inzicht te krijgen hoe verschillende regionale achtergronden in Turkije doorwerken binnen de Turkse gemeenschap in Nederland. Om meer te weten te komen van de wortels van de betrekkingen tussen Nederland en Turkije.

 

Maar zoiets vraagt om nog veel meer. Het vraagt om een centrum dat aantrekkelijk is voor de Turkse gemeenschap in al zijn geledingen. Een laagdrempelige instelling die gevoed wordt door initiatieven van onderop. En niet alleen een ontmoetingsplaats worden Turken, maar voor alle Nederlanders. Waar Turkse Nederlanders zich presenteren en elkaar en anderen uitnodigen samen dingen te doen, van debatteren tot dansen. Een oord van inspanning en ontspanning.

 

VOLGENDE STAP

Zoiets vraagt om een gebouw dat de geest van initiatief ademt. We dromen van een gebouw in Ottomaanse stijl dat de meest uiteenlopende functies en programma’s kan herbergen.

Het studieuze werk, zoals documentatie, onderzoek, lezingen en debatten. Culturele activiteiten als beeldende kunst en podiumkunsten. Servicefuncties op tal van praktische gebieden, van dichtbij huis tot reizen naar Turkije en uitwisselingsprogramma’s.

 

Het idee is er. En er is meer dan alleen een idee. Er is een enthousiaste en hard werkende initiatiefgroep van vrijwilligers. Er is een brede en warme steun vanuit de Turkse gemeenschap. Er is een groep adviseurs in opbouw die de initiatiefgroep met raad en daad terzijde staat. En er komt zo snel mogelijk een breed samengesteld comité van aanbeveling.

 

Enkele cijfers en aandachtspunten wil ik graag even noemen:

 

  1. Momenteel leven ruim 400.000 Nederlandse Turken in Nederland, waarvan 40.000 in Den Haag wonen.
  2. In Nederland zijn er meer dan 18.000 ondernemers met Turkse afkomst. Deze biedt ruim 50.000 personen werkgelegenheid.
  3. Museumkerngroep bestaat uit 6 mensen, ruim 30 vrijwilligers van verschillende steden, met diverse nationaliteiten.
  4. Turks Museum Nederland (TMN)) is het enig Turks Museum buiten Turkije waar de nodige aandacht wordt gegeven aan toenmalige gastarbeiders. Museum collectie bestaat uit permanente en tijdelijke objecten, zoals 400 jaar relatie Nederland en Turkije.
  5. TMN heeft een breed netwerk zowel stedelijk als landelijk en internationaal en is bereid samenwerking te bevorderen met de partners.
  6. 6.    TMN beschouwt zich als verrijking aan de Nederlandse samenleving. Meerwaarde hiervan is dat TMN sociale cohesie bevorderend te werk gaat. Tegelijkertijd wil ze de vooroordelen wegwerken.
  7. 7.    TMN is een goed voorbeeld voor civiel society. Het initiatief is volledig gerealiseerd door vrijwilligers.
  8. 8.    Gezien de economische crisis vragen wij u hierbij toenemende mate zowel immateriële en vooraal materieel TMN te ondersteunen. Dankzij uw welwillende geldelijke ondersteuning blijft TMN groeien en bloeien.

 

Ik dank u allen namens het bestuur en de vrijwilligers voor uw interesse en aanwezigheid.

Vanaf vandaag bent u allemaal ambassadeur van ons museum.

Ik dank u nogmaals  voor uw belangstelling.