Warning: A non-numeric value encountered in /home/p24334/domains/turksmuseumnederland.nl/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763

Persbericht Presentatie Turks Museum Nederland

Een plek voor ontmoeting, verdieping en ontspanning in Den Haag

Op vrijdag 20 maart zal het Turks Museum Nederland zich presenteren in een informatieve
bijeenkomst in de Julianakerk, Schalk Burgerstraat 217 in Den Haag. Vanaf 16.00 uur presenteert het bestuur haar plannen en activiteiten. Diverse sprekers zoals wethouder Cultuur, Marieke Bolle, counsellor H. Cakil van de Turkse ambassade, publicist-onderzoeker Steven van Schuppen en Tweede Kamerlid Fatma Koser-Kaya zullen een reactie geven op dit initiatief. Naast informatie is het doel van de bijeenkomst om vrijwilligers en vrienden voor het museum in oprichting, te werven. Een begin te maken van het verzamelen van topstukken uit de Turkse migratiegeschiedenis.
Behoefte aan geschiedschrijving
Binnen de Turkse gemeenschap in Nederland groeit de behoefte aan meer kennis over en
inzicht in de eigen geschiedenis. Niet alleen over de geschiedenis van het moederland, maar ook over de geschiedenis van de Turkse gemeenschap in Nederland. Over het lot van de eerste generatie migranten, over de toekomst van de jonge generatie en de generaties die daarop volgen.

Oprichting museum en documentatiecentrum

Zoiets vraagt allereerst om een doelgericht museum annex documentatie en onderzoekscentrum. Een centrum van waaruit initiatieven genomen worden om bijvoorbeeld onderzoek te doen onder de pioniers van de Turkse migranten in Nederland nu dat nog kan. Om inzicht te krijgen hoe verschillende regionale achtergronden in Turkije doorwerken binnen de Turkse gemeenschap in Nederland. Om meer te weten te komen van de wortels van de betrekkingen tussen Nederland en Turkije. Maar zoiets vraagt om nog veel meer. Het vraagt om een centrum dat aantrekkelijk is voor de Turkse en Nederlandse gemeenschap in al zijn geledingen. Een laagdrempelige instelling die gevoed wordt door initiatieven van onderop. Een plek voor ontmoeting, verdieping en ontspanning.
Over de initiatiefgroep en verdere plannen

Een enthousiaste en hard werkende initiatiefgroep van vrijwilligers heeft de stichting
opgericht. Er is een brede en warme steun vanuit de Turkse gemeenschap. Een groep
adviseurs en een comité van aanbeveling staat de initiatiefgroep met raad en daad
terzijde. In 2009 zal er verder worden gewerkt aan de oprichting, waarvoor in oktober de
eerste verzamelde historische stukken, interviews en levensboeken voor de toekomstige
collectie, zullen worden gepresenteerd.

Adres: Juliana Kerk, Schalk Burgerstraat 217, Den Haag